Side header image

Bachelor in de sociologie

Profiel

Jij

  • Maatschappelijke fenomenen fascineren je: sociale ongelijkheid, sociale zekerheid, diversiteit, werkloosheid, milieuvervuiling en nog veel meer.
  • Je wil weten wat mensen bijeenbrengt en hoe zij zich gedragen als groep.
  • Je wil weten hoe smaakvoorkeuren, modetrends, ongelijkheid en armoede ontstaan.
  • Actualiteit interesseert je, maar je wil meer: je zoekt verklaringen.
  • Om verklaringen te vinden is wetenschappelijk onderzoek nodig. Dat zie jij helemaal zitten.  

Je opleiding

Om te bestuderen hoe mensen samenleven, heb je een brede kijk op de samenleving nodig. Daarom kijk je bij de start van je opleiding over het muurtje naar disciplines zoals psychologie, economie, recht, filosofie, … Met deze inzichten als referentiekader verdiep je je vervolgens in de sociologie en de verschillende sociologische subdisciplines.
 
Wetenschappelijk onderzoek loopt als een rode draad doorheen je opleiding. Je besteedt veel aandacht aan statistiek en onderzoeksmethoden en voert onder begeleiding je eerste onderzoek uit.

Je toekomst

Met dit bachelordiploma op zak heb je aan de Universiteit Antwerpen binnen dit vakgebied rechtstreekse toegang tot de master in de sociologie.

Veel sociologen vinden na hun masteropleiding werk in onderzoek en onderwijs, bijvoorbeeld als docent in het hoger onderwijs of als onderzoeker aan de universiteit … of daarbuiten. Want ook anderen doen beroep op sociologisch onderzoek. Je vindt sociologen zowat overal in beleidsvoorbereidende en managementfuncties: bij de overheid, in het bedrijfsleven en in de non-profitsector.