Side header image

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid

Jobmogelijkheden

  • Deze jobmogelijkheden zijn enkel van toepassing voor wie het masterdiploma behaald heeft

Een masterdiploma effent het pad voor gevarieerd werk-met-doorgroei op maat van je ambities. Hoe de arbeidsmarkt ook evolueert, de vraag naar mensen met jouw profiel blijft altijd even groot.

Beleid analyseren, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren

Natuurlijk ben je uitermate geschikt voor functies waarbij je facetten van economisch beleid analyseert en belangrijke strategische beslissingen voorbereidt. Daar ben je immers in eerste instantie voor opgeleid. Je vindt dit soort functies bij consultancybedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen en multinationale ondernemingen.
 
Ook bij de overheid kan je aan de slag. Of dat nu bij een lokaal bestuur, een federale overheidsdienst of een internationale instelling is, speelt voor jou geen rol. Je werkt er mee aan de voorbereiding, de realisatie en de evaluatie van het maatschappelijk-economisch beleid.
 
Semipublieke organisaties zoals beroepsfederaties en werknemersorganisaties zijn met gelijkaardige dingen bezig. Ook zij zijn dus ‘vragende partij’ voor jou.

Leidinggeven in bedrijven

Toch is ook de stap naar het bedrijfsleven niet zo groot. Je inzicht in sociaal en economisch beleid, ook over de landsgrenzen heen, is er in bepaalde functies heel waardevol. Bovendien heb je in je bacheloropleiding een stevige basis in bedrijfskunde opgebouwd.
 
Je kan in het bedrijfsleven dan ook doorgroeien naar algemene managementfuncties waarin je verantwoordelijk bent voor beleidsbeslissingen.
 
De job van bijvoorbeeld consulent, accountant of revisor kan je zelfs als zelfstandige uitoefenen. Een eigen bedrijf of dienstverlenend kantoor is dus ook een optie.

Onderzoek en/of onderwijs

Je kan ook kiezen voor een job in wetenschappelijk onderzoek. Dan blijf je aan de universiteit om te doctoreren. Het onderzoek dat je doet kan algemeen maar evengoed beleidsgericht zijn. Meestal combineer je je onderzoekstaak met een onderwijsfunctie.
 
Lesgeven kan je ook in het secundair onderwijs. De specifieke lerarenopleiding bereidt je voor op een baan als leraar economie. Bovendien biedt de lerarenopleiding je ook mogelijkheden in buitenschoolse vorming. Onder meer in bedrijven is daar vaak vraag naar.