Side header image

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid

Profiel

Jij

  • Volg jij maatschappelijk-economische ontwikkelingen op de voet?
  • Niet alleen in België, maar ook in Europa en ver daarbuiten?
  • Interesseren begroting, milieu, werkgelegenheid en mobiliteit jou?
  • En wil je later het beleid in deze domeinen mee op punt stellen? 

Dat is de job van een econoom. Misschien iets voor jou?

Je opleiding                                                                                         

  • Kreunen de eurolanden nog lang onder hun staatsschuldenlast?
  • Moet Antwerpen kiezen voor de brug, de tunnel of de paperclip?
  • Zijn er in België nu te veel of te weinig artsen?
  • Waarom zijn zoveel jongeren in Europa hopeloos op zoek naar een job? 

Economie speelt een cruciale rol in beleidsdomeinen zoals werkgelegenheid, mobiliteit, begrotingsbeleid, monetair beleid, onderwijs, gezondheid… In deze opleiding leren we je om economische problemen op beleidsniveau te analyseren. En om vervolgens creatieve en wetenschappelijke onderbouwde beleidsbeslissingen te nemen.
 
De opleiding economisch beleid is bekroond met het kwaliteitslabel van de AACSB.

Je toekomst

Met dit bachelordiploma op zak heb je aan de Universiteit Antwerpen binnen dit vakgebied rechtstreekse toegang tot:

Na je master kan je aan de slag in alle sectoren van de economie. Er ligt een waaier aan loopbaanmogelijkheden voor je open in de financiële sector, de overheidssector, de non-profitsector en de dienstensector. Beleid analyseren, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren, daarvoor ben je opgeleid. Toch staan door je brede vorming ook de deuren naar het bedrijfsleven voor je open.