Side header image

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica

Contact

Nog vragen of onduidelijkheden? Raadpleeg dan de online helpdesk van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen.

Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen

Decanaat
Stadscampus
​Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Studenteninformatiepunt (STIP)

Stadscampus 
Grote Kauwenberg 2 
Gebouw E (Agora) 
2000 Antwerpen 
T +32 3 265 48 72 
stip@uantwerpen.be