Side header image

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica

Jobmogelijkheden

  • Deze jobmogelijkheden zijn enkel van toepassing voor wie het masterdiploma behaald heeft.

Hoezeer de arbeidsmarkt ook evolueert, de vraag naar beleidsinformatici blijft even groot. Met je masterdiploma op zak sta je voor een veelbelovende loopbaan.

Technisch vs. beleidsmatig

Je kan als beleidsinformaticus in essentie 2 richtingen uit. Sommige afgestudeerden kiezen voor een meer technische informaticafunctie. Anderen geven de voorkeur aan een beleidsfunctie binnen de informatica-afdeling van een organisatie. Hoeveel tijd je bezig bent met het modelleren van ICT-processen in verhouding tot het in kaart brengen van bedrijfseconomische ontwikkelingen, varieert per functie.

Niet gebonden aan de informaticasector

Los van de uitgesproken aandacht voor ICT genoot je een volwaardige bedrijfskundige opleiding. Je komt dan ook in aanmerking voor erg uiteenlopende functies in de industrie, de handel en de dienstverlening en bovendien ook bij de overheid. Vaak werk je intensief samen met economen, burgerlijke of industriële ingenieurs en informatici.

Onderwijs en onderzoek

Ligt onderzoek jou wel, dan kan je ook na je master aan de universiteit blijven. Je gaat dan doctoreren en kan nadien als onderzoeker en/of docent aan de slag.
 
Liever voor de klas? Volg dan tijdens of na je masteropleiding de specifieke lerarenopleiding. Je mag zowel economische als talenvakken geven in het secundair onderwijs.