Side header image

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

Jobmogelijkheden

  • Deze jobmogelijkheden zijn enkel van toepassing voor wie het masterdiploma behaald heeft.

Handelsingenieurs zijn graag geziene gasten op de arbeidsmarkt. Want ze hebben een heel veelzijdig masterdiploma in handen. Onze laatstejaars hebben vaak een contract beet nog voor ze afstuderen.

Klaar voor een leidinggevende functie

Door de straffe combinatie van economische en technisch-wetenschappelijke inzichten kies je gemakkelijk voor een kwantitatieve aanpak van beleidsvraagstukken. Daarom ben je heel geschikt voor een managementfunctie. Je zal bijvoorbeeld productieprocessen begeleiden, implementeren en optimaliseren. Of plannen ontwerpen om een efficiënte dienstverlening op touw te zetten.
 
Door je gevarieerde kennis spreek je het jargon van de verschillende experts die op je werkplek rondlopen. (Bedrijfs)economen, burgerlijk en industrieel ingenieurs, natuurwetenschappers en informatici; met elk van hen kan je intensief samenwerken.
 
Dankzij de bedrijfskundige component in je opleiding ben je ook voorbereid op de meer traditionele managementdomeinen: verkoop, marketing, human resources, accountancy… Je arbeidsterrein overlapt dus wel een beetje met dat van andere toegepaste economische wetenschappers.

Gegeerd in tal van sectoren

Waar kom je nu precies terecht? Je vindt uiteenlopende jobs in de industrie, de handel, het beleid en de dienstverlening. Dankzij je talenkennis kan je zowel in binnen- als in buitenland aan de slag. Waarschijnlijk werk je eerst een tijdje beleidsondersteunend en later op managementniveau. Misschien stoot je zelfs door naar het topmanagement.
 
Ligt onderzoek jou wel, dan kan je ook na je master aan de universiteit blijven. Je gaat dan doctoreren en kan nadien als onderzoeker en/of docent aan de slag.
 
Liever voor de klas? Volg dan tijdens of na je masteropleiding de specifieke lerarenopleiding. Je mag zowel economische als talenvakken geven in het secundair onderwijs.