Side header image

Bachelor in de wijsbegeerte

Wijsbegeerte in avondonderwijs

Traject voor werkstudenten

Voor studenten die reeds een (ander) diploma hoger onderwijs op zak hebben, organiseert de opleiding wijsbegeerte een traject voor werkstudenten.

Dit traject bestaat uit ongeveer 102 studiepunten en bevat al die opleidingsonderdelen die tot de kern van de opleiding wijsbegeerte behoren.

Studenten die nog geen (ander) diploma hoger onderwijs hebben behaald, kunnen ervoor kiezen om opleidingsonderdelen op te nemen uit het avond- en dagprogramma van de opleiding wijsbegeerte.

Avondlessen

De avondlessen worden geroosterd tussen 17.30 en 21.30 uur en vinden plaats op de Stadscampus. Uiteraard mogen werkstudenten die dat kunnen, ook overdag colleges volgen.

Werkstudenten met een gemiddelde studievoortgang spenderen ongeveer 2 avonden per week aan het volgen van colleges.

Neem contact op voor info op maat

Om te weten wat je studietraject inhoudt en welke vrijstellingen je eventueel kan bekomen, kan je als kandidaat-werkstudent contact opnemen via de helpdesk van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Als geregistreerde werkstudent kan je beroep doen op de dienstverlening van het Centrum voor Werken en Studeren (Centrum WeST).