Side header image

Specifieke lerarenopleiding (Uitdovend)

Educatieve master (vanaf 2019-2020)

Vanaf 2019-2020 wordt de huidige Specifieke lerarenopleiding vervangen door Educatieve Masteropleidingen in de verschillende faculteiten.