Side header image

Specifieke lerarenopleiding

Profiel

Het diploma leraar is nodig om als leraar in het secundair onderwijs vast aangesteld en volledig verloond te worden. Het is aanbevolen voor wie lector of docent wil worden in het hoger onderwijs of in het volwassenenonderwijs, maar ook voor wie geïnteresseerd is in bedrijfsopleidingen en -trainingen.

De specifieke lerarenopleiding bereidt voor op een baan als leraar secundair onderwijs. Referentiekader voor de opleiding is het decretaal vastgelegde functieprofiel en de hieruit afgeleide basiscompetenties van de leraar (zie verder). De specifieke lerarenopleidingomvat 60 studiepunten (sp.) – een theoretische component van 30 sp. en een praktijkcomponent van 30 sp. – en leidt tot het diploma leraar.

De specifieke lerarenopleiding kan getypeerd worden aan de hand van twee begrippenparen: vakdidactisch en onderwijskundig, praktijkgericht en academisch.

Vakdidactisch

Het unieke van de lerarenopleiding aan de universiteit is dat deze je de kans biedt vakdidactiek te volgen. Samen met medestudenten die dezelfde studieachtergrond hebben, verrijk je je vakinhoudelijke expertise en leer je hoe je deze kan inzetten in het onderwijs.
Je wordt begeleid door vakexperten met onderwijservaring.

Onderwijskundig

De vakdidactische opleidingsonderdelen staan in wisselwerking met de onderwijskundige theorie en praktijk. De onderwijskundige opleidingsonderdelen reiken complementaire kennis en inzichten aan. Hoe houd ik mijn klas in de hand? Hoe ziet de onderwijsstructuur in Vlaanderen eruit? Wat houdt een onderwijsopdracht nu concreet in? Met welk type leerproblemen kan ik geconfronteerd worden en hoe ga ik ermee om?

Praktijkgericht

De opleiding bereidt je maximaal voor op je taak als leraar. In de theoretische opleidingsonderdelen linken we de theorie aan de praktijk en oefenen we op deelcompetenties. Verder krijg je de kans om ervaring op te doen in diverse klas- en schoolcontexten en maak je kennis met het brede takenpakket van de leraar. Je observeert en geeft les, werkt mee aan projecten en leert verscheidene scholen van binnenuit beter kennen. Door deze ervaringen op de werkplek, intensief begeleid door stagebegeleiders en vakmentoren op school, krijg je een realistische kijk op het lerarenberoep.

Academisch

De specifieke lerarenopleiding leert je een constructief-kritische houding aan te nemen ten aanzien van het onderwijs en het eigen functioneren. Je neemt kennis van resultaten van onderwijsonderzoek en je gaat zelf als leraar-onderzoeker aan de slag.

Brochure

Download de brochure 2017 (pdf, 1,73 MB) 

Logo "verrassend veelzijdig"

Logo Specifieke lerarenopleiding