Side header image

Specifieke lerarenopleiding (Uitdovend)

Profiel

Vanaf academiejaar 2019-2020 vervangt de educatieve master de specifieke lerarenopleiding. De educatieve master biedt dezelfde maar ook nieuwe mogelijkheden om het diploma van leraar - een masterdiploma nu! - te behalen.

Lees meer over de educatieve master!

Specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding bereidt voor op een baan als leraar secundair onderwijs en leidt tot het diploma van leraar. Dat heb je nodig om als leraar in het secundair onderwijs een vaste aanstelling en een volledig loon te krijgen. Het is bovendien aanbevolen als je lector of docent in het hoger of volwassenenonderwijs wil worden en zelfs als je bedrijfsopleidingen en -trainingen wil geven.

Referentiekader voor de SLO is het decretaal vastgelegde functieprofiel en de hieruit afgeleide basiscompetenties van de leraar.

De SLO omvat 60 studiepunten (sp) en omvat een theoretische component van 30 sp en een praktijkcomponent van 30 sp. De SLO kan getypeerd worden aan de hand van twee begrippenparen: vakdidactisch en onderwijskundig, praktijkgericht en academisch.

Vakdidactisch

Dé reden om voor de lerarenopleiding aan de universiteit te kiezen is de kans om vakdidactiek te volgen. Samen met medestudenten met een vergelijkbare studieachtergrond verrijk je je vakinhoudelijke expertise en leer je de beste manieren om deze kennis door te geven aan leerlingen. Je wordt hiervoor begeleid door vakexperten met onderwijservaring.

Lees meer over de vakdidactieken

Onderwijskundig

De vakdidactische opleidingsonderdelen staan in wisselwerking met de onderwijskundige theorie en praktijk. Hoe ziet de onderwijsstructuur in Vlaanderen eruit? Wat houdt een onderwijsopdracht concreet in? Hoe hou je een klas in de hand? Met welke types leerproblemen kan je geconfronteerd worden en hoe ga je ermee om?

Praktijkgericht

In de colleges linken we theorie aan praktijk en houden we oefenlessen. Tijdens stages ga je vervolgens ervaring opdoen in diverse klas- en schoolcontexten en maak je kennis met het brede takenpakket van de leraar. Je observeert en geeft les, werkt mee aan projecten en leert de scholen van binnenuit kennen. Intensief begeleid door stagebegeleiders en vakmentoren op school, krijg je zo een realistische kijk op het beroep. Je bespreekt je onderwijservaring met medestudenten en een ervaren supervisor.

> Lees meer over stages en liobaan

Academisch

Je leert een constructief-kritische houding aan te nemen ten aanzien van het onderwijs en je eigen functioneren. Je bent op de hoogte van onderwijsonderzoek en gaat zelf als leraar-onderzoeker aan de slag.

Logo "verrassend veelzijdig"

Logo Specifieke lerarenopleiding