Side header image

Littekentherapie (Scar Academy)

Een nieuwe look voor de opleiding littekentherapie

Om de opleiding littekentherapie naar een hoger niveau te tillen, werden leerstof en contacturen uitgebreid.

De opleiding littekentherapie vanaf het academiejaar 2017–2018

1. Basismodule – Level of knowledge

Deze basismodule, voor alle doelgroepen, omvat minimaal 28 contacturen, verspreid over 2 zaterdagen met hoorcolleges en 12 uur “virtual classroom” via een e-learningplatform.

De hoorcolleges vinden plaats op zaterdag 14 oktober en zaterdag 18 november 2017.

Meer details over de inhoud van deze module vindt u in het studieprogramma.

2. “Skills”-module – Level of skills

Hier worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met specifieke klinische technieken die in het werkveld gebruikt worden. Deze technieken kunnen betrekking hebben op scar management, wondzorg, litteken-assessment en levenskwaliteit.

De module omvat 16 contacturen, verspreid over twee dagen: zaterdag 24 februari en zaterdag 24 maart 2018.

Meer details over de inhoud van deze module vindt u in het studieprogramma.

3. Trainingsmodule – Level of excellence

De deelnemers krijgen de kans om in kleine groepjes de aangeleerde “skills” te oefenen op patiënten. Ook worden zij vertrouwd gemaakt met “Evidence Based Medicine”. Deze module omvat minimaal 16 contacturen, verspreid over 2 dagen. Ze vindt plaats op individuele afspraak in het najaar van 2018.

Attesten en certificaat

Na elke module wordt een attest van deelname afgeleverd.

Om het certificaat van littekentherapeut te behalen, moet u de drie modules volgen, slagen voor een kennistoetsing en een paper inleveren over een gezamenlijk gekozen onderwerp.

Referentienetwerk

Deelnemers aan de opleidingen worden opgenomen in een database die verspreid wordt onder de potentiële doorverwijzers voor littekentherapie.

Inschrijven

Je kan je inschrijven voor een volledig academiejaar (= drie modules) of voor een afzonderlijke module.


Opleiding littekentherapie Schrijf je in