Side header image

Master-na-master in het fiscaal recht

Inschrijven en toelatingsproef

1: Toelatingsvoorwaarden

Lees de toelatingsvoorwaarden (Mag je starten?) en ontdek of je rechtstreeks mag starten aan de opleiding of kan deelnemen aan de toelatingsproef.

2: Toelatingsproef voor niet-juristen

De toelatingsproef vindt plaats op:

  • donderdag 5 juli 2018 om 9 uur in op de Stadscampus in lokaal C.003 
  • donderdag 13 september 2018 om 9 uur op de Stadscampus in lokaal C.003

Voorafgaand aan de toelatingsproef van 13 september 2018 vinden voorbereidende colleges plaats. Deze colleges gaan verplicht door op 3, 4, 5 en 10 september 2018 van 19 uur tot 21.30 uur op de Stadscampus in lokaal C.003.

Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht bij het opleidingssecretariaat: jeanine.mertens@uantwerpen.be of T +32 3 265 54 46.

De toelatingsproef staat onder toezicht van prof. dr. Elly Van de Velde en coördinator van het programma: prof. dr. Bruno Peeters.

3: Inschrijven aan de universiteit

Volg de procedure om in te schrijven aan de Universiteit Antwerpen.

Op maandag 24 september 2018 vindt er een kennismakingsbijeenkomst plaats om 18 uur op de Stadscampus in lokaal C.003.