Side header image

Master-na-master in de maritieme wetenschappen (Uitdovend)

Jobmogelijkheden

Het doel is een stevige opleiding te geven die een gedegen kans op tewerkstelling in de maritieme transportsector biedt: het diploma opent een ruime waaier van mogelijkheden zoals leidinggevende economische en managementfuncties in de maritieme verzekeringssector, de scheepsagentuur, havenbedrijven, maritieme of multimodale transportbedrijven, logistieke actoren, de overheid, beroeps- en belangenverenigingen, enzovoort. De opleiding kan ook een start bieden voor een doctoraat.