Side header image

Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica

Contact

Online helpdesk

Nog vragen of onduidelijkheden? Raadpleeg dan de online helpdesk van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen.