Side header image

Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica

Flexibel studeren

Niet iedereen volgt een universitaire opleiding volgens het reguliere traject. Veel studenten hebben al een opleiding achter de rug en kunnen genieten van studieduurverkorting. Andere studenten willen werken en studeren combineren en zoeken hoe dit het best valt te organiseren.

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden die de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen op dat vlak biedt.