Side header image

Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica

Studieprogramma

Maak een keuze uit de twee afstudeerrichtingen:

Als je kiest voor Enterprise Engineering bestudeer je de analyse en het ontwerp van ondernemingen. Dit stelt je in staat om de interne structuren en processen van een organisatie te bekijken vanuit het perspectief van een ingenieur: het standpunt van een ontwerper die een aantal karakteristieken en capaciteiten wil realiseren. Voorbeelden van dergelijke kenmerken zijn wendbaarheid, het snel kunnen reageren en inspelen op veranderende omstandigheden, en innovatie.

Bij IT Governance leg je de focus op het risicobeheer in een organisatie van de globale informatie- en communicatietechnologie, zowel op financieel vlak als van handelspartners, als op het vlak van de producten en diensten van de organisatie. Dit zorgt ervoor dat je de diverse IT-gerelateerde risico’s waarmee een organisatie geconfronteerd wordt, op een consistente en gefundeerde wijze kan overzien en proactief kan beheren.

Vanaf het academiejaar 2019-2020 zal in beide richtingen extra aandacht geschonken worden aan Data Science.