Side header image

Master in de biologie: biodiversiteit, behoud en herstel

Master in de biologie: biodiversiteit, behoud en herstel
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

In het eerste semester van het eerste masterjaar mogen nog geen keuzeopleidingsonderdelen opgenomen worden in het programma.

Fundamentele module en vaardigheden

Biostatistics7sp1e sem.
Van Dongen, Stefan
Plant ecology6sp1e sem.
Ceulemans, Reinhart
Geografic information systems (GIS)4sp1e sem.
Temmerman, Stijn
Ecology of populations and communities6sp2e sem.
Leirs, Herwig
Landscape ecology4sp2e sem.
van Diggelen, Ruurd
 

Module behoud en herstel in de praktijk

Conservation biogeography4sp1e sem.
Matthysen, Erik
Conservation genetics6sp2e sem.
Pereboom, Zjef
Habitat conservation4sp1e sem.
van Diggelen, Ruurd
Conservation and society5sp1e sem.
van Diggelen, Ruurd
 

Stage

Conservation internship10sp2e sem.
NNB, -
 

Masterproef: deel 1

Masterproef Biologie: deel 110sp2e sem.
NNB, -
 

Lijst keuzeopleidingsonderdelen

Deel 1 kan met keuzeopleidingsonderdelen aangevuld worden zodat op het einde van de masteropleiding minimum 120 studiepunten verworven zijn. In het eerste semester van het eerste masterjaar mogen nog geen keuzeopleidingsonderdelen opgenomen worden in het programma.

Bioakoestiek4sp2e sem.
Eens, Marcel
Biomechanica4sp2e sem.
Aerts, Peter
Ecologische morfologie en scaling3sp2e sem.
Aerts, Peter
Eilandbiologie6sp2e sem.
Van Damme, Raoul
Evolutionaire ecologie4sp2e sem.
Matthysen, Erik
Gedrag: seminarie en vaardigheden4sp2e sem.
Eens, Marcel
Menselijk gedrag4sp2e sem.
Van Dongen, Stefan
Stevens, Jeroen
Meteorologie, klimatologie en global change4sp2e sem.
Janssens, Ivan
Methoden in de omgevingsbiologie3sp2e sem.
Nijs, Ivan
Plant-microbe interacties3sp2e sem.
Prinsen, Els
Seminarie biochemie4sp2e sem.
Asard, Han
Systeemecologie4sp2e sem.
Nijs, Ivan
Technieken proteoom- en genoomstudie3sp2e sem.
Beemster, Gerrit
Scientific writing in English6sp2e sem.
Van De Poel, Kris
 

Modeltraject deel 2

Fundamentele module vaardigheden

Terreincursus ecohydrologie6sp1e sem.
Meire, Patrick
 

Module behoud en herstel in de praktijk

Restoration ecology4sp2e sem.
van Diggelen, Ruurd
Species conservation and management6sp1e sem.
Leirs, Herwig
 

Stage

Stage10sp2e sem.
NNB, -
 

Masterproef

Studenten die in het eerste deel van master met de masterproef gestart zijn kiezen Masterproef deel 2 voor 20 studiepunten, de andere studenten kiezen de masterproef voor 30 studiepunten.

Masterproef Biologie: deel 220sp2e sem.
NNB, -
Masterproef Biologie30sp1e+2e sem
NNB, -
 

Lijst keuzeopleidingsonderdelen

Aanvullend zodat op het einde van de masteropleiding minimum 120 studiepunten verworven zijn

Bioakoestiek4sp2e sem.
Eens, Marcel
Biomechanica4sp2e sem.
Aerts, Peter
De plant als systeem6sp1e sem.
Beemster, Gerrit
Ecologische morfologie en scaling3sp2e sem.
Aerts, Peter
Eilandbiologie6sp2e sem.
Van Damme, Raoul
Evolutionaire ecologie4sp2e sem.
Matthysen, Erik
Gedrag: seminarie en vaardigheden4sp2e sem.
Eens, Marcel
Gentechnologie4sp1e sem.
Timmerman, Vincent
Menselijk gedrag4sp2e sem.
Van Dongen, Stefan
Stevens, Jeroen
Meteorologie, klimatologie en global change4sp2e sem.
Janssens, Ivan
Methoden in de omgevingsbiologie3sp2e sem.
Nijs, Ivan
Plantenecofysiologie6sp1e sem.
Ceulemans, Reinhart
Plant-microbe interacties3sp2e sem.
Prinsen, Els
Seminarie biochemie4sp2e sem.
Asard, Han
Systeemecologie4sp2e sem.
Nijs, Ivan
Technieken proteoom- en genoomstudie3sp2e sem.
Beemster, Gerrit
Scientific writing in English6sp2e sem.
Van De Poel, Kris