Side header image

Master in de biologie: ecologie en milieu (Uitdovend)

Contact

Faculteit Wetenschappen

Voor al je vragen met betrekking tot inschrijving in een opleiding van de Faculteit Wetenschappen of je te volgen studietraject of studieprogramma, kan je onze Onderwijs Helpdesk Wetenschappen raadplegen.

Facultaire Studentadministratie Wetenschappen
Campus Groenenborger, lokaal T.111
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen
T +32 3 265 32 13