Side header image

Master in de biologie: ecologie en milieu (Uitdovend)

Jobmogelijkheden

Biologie heeft heel wat raakvlakken met de samenleving. De tewerkstelling van biologen is dan ook meer divers dan vaak wordt gedacht. Een eerste belangrijke tewerkstellingssector (> 40% van de afgestudeerden) is het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit of andere instellingen (bv. natuurwetenschappelijke instituten, Vlaams Instituut voor Biotechnologie, de Zoo...). Een onderzoekscarrière start meestal met een doctoraat, waar je aan werkt via een aanstelling als universitair assistent,  doctoraatsbursaal of projectmedewerker. Een volledige academische loopbaan is weggelegd voor een beperkt aantal excellente onderzoekers. 

In de privésector zijn er heel wat mogelijkheden in Research & Development (vaak na eerst een doctoraat gemaakt te hebben) en in marketing, o. a. in de medische, farmaceutische en biotechnologische sectoren en in industriële laboratoria. Er is ook veel vraag naar biologen bij de overheid (federaal, gewest, provincie, gemeente), bij natuurverenigingen, in studiecentra en adviesbureaus, in het bijzonder in de milieusector. Ongeveer een vijfde van de biologen wordt leraar in het secundair en hoger onderwijs

Om je beter te kunnen voorbereiden op een bepaald beroepsprofiel, kies je tijdens de opleiding ook voor een van de opties (onderwijs, ondernemerschap, onderzoek), naast je inhoudelijke afstudeerrichting.