Side header image

Master in de biologie: evolutie- en gedragsbiologie

Profiel

Je opleiding

In de Master in de Biologie specialiseer je je in één of meer deelgebieden van de biologie, en word je opgeleid tot onderzoeker. Je kan kiezen uit uiteenlopende afstudeerrichtingen en uit een brede waaier aan keuzevakken, gaande van moleculaire biologie tot de studie van ecosystemen. Het onderwijs in de master is sterk gekoppeld aan het onderzoek van de lesgevers, en je komt terecht in een levendige internationale omgeving van hoog niveau. De onderzoekstraining gebeurt vooral via de masterproef waarbij je zelf het onderwerp kiest. Binnen de master kan je tevens opleidingsonderdelen van delerarenopleiding volgen, of een programma dat voorbereidt op functies in het bedrijfsleven.

Je toekomst

Met een Master in de Biologie op zak kan je in verschillende domeinen aan de slag. Tewerkstelling is mogelijk in het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek, Research & Development,  medische, farmaceutische en biologische sectoren en industriële laboratoria. Veel biologen werken ook bij de overheid, natuurverenigingen, studiecentra en adviesbureaus, in de milieusector en in het onderwijs. Doctoreren is een vereiste om aan de slag te kunnen in het onderzoek.