Side header image

Master in de erfgoedstudies

Margot Bertels alumna

“Tijdens mijn masteropleiding interieurarchitectuur wist ik al snel dat erfgoedstudies, toen nog monumenten- en landschapszorg, een logische volgende stap was. Op dat moment bleef ik nog wat op mijn honger zitten over de geschiedenis van gebouwen. Ik had ook het gevoel dat ik iets moest terugdoen voor de mensen die deze prachtige waardevolle gebouwen bouwden waarvan wij vandaag kunnen genieten. Daarom moeten we erfgoed met liefde en respect behandelen, en de nodige conservatiewerken uitvoeren die aansluiten bij het gebouw in zijn oorspronkelijke staat.

De puzzelstukjes vielen al snel in elkaar toen ik aan erfgoedstudies begon. Ik zat er volledig op mijn plaats. Het interdisciplinair samenwerken met studiegenoten was een grote verrijking. Vandaag besef ik dat deze aanpak ook overeenkomt met het werkveld. Tijdens mijn opleiding werd ik geconfronteerd met uiteenlopende visies op renovatie, restauratie en conservatie. Dit zorgde er voor dat ik op het einde van de rit mijn eigen standpunt kon vormen. Iedereen was het eens over het feit dat elk gebouw een eigen case is die met geen andere kon worden vergeleken. Precies wat ik wilde horen!

Tijdens mijn masterthesis Hout in het interieur hebben mijn promotor en copromotor mij ondersteund en gemotiveerd, de begeleiding was subliem en op mijn maat.

Ik werk nu als assistent-projectleider Restauratie bij Renotec NV in Geel. Renotec is een gespecialiseerde hoofdaannemer in een aantal specifieke niches. Het bedrijf is onderverdeeld in verschillende divisies waaronder Restauratie, de divisie waar ik werk. Bij de twee projecten waaraan ik nu werk, had ik het ‘kippenvelmoment’ toen ik ze voor het eerst zag. Ik wist meteen dat het goed zat.”

Margot Bertels