Side header image

Master in de geneeskunde

Jobmogelijkheden

Antwerpen telt de grootste medische tewerkstelling in Vlaanderen en biedt jou als arts talloze toekomstmogelijkheden.

Klinisch specialisme

Een deel van de afgestudeerde artsen kan een klinisch specialisme onder begeleiding van een erkend stagemeester beginnen. De selectie van de ‘geneesheerspecialist in opleiding’ (GSO) gebeurt conform de richtlijnen van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Deze specialisatie omvat vier tot zes jaar stage, waarbij je het grootste deel van je tijd besteedt in het ziekenhuis bij de patiënt.

Eens erkend als specialist door het Ministerie van Volksgezondheid, kan je je zelfstandig vestigen of kan je je als specialist verbinden aan een ziekenhuis. In het UZA en in de andere ziekenhuizen van het Antwerps Universitair Ziekenhuisnetwerk worden alle erkende specialismen en subspecialismen aangeboden.

Huisarts

De huisartsenopleiding, interuniversitair georganiseerd, is een tweede belangrijke beroepsuitweg. Deze verloopt over twee extra jaren. Wie met een huisartsenopleiding start mag al geneeskunde uitoefenen, maar wel onder toezicht van een stagemeester. De Universiteit Antwerpen beschikt over een dynamisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde met een eigen onderzoeksgroep en een uitgebreid netwerk van huisartsenopleiders.

Andere specialisaties

De prespecialisatie sociale geneeskunde is een springplank naar een loopbaan als sport-, school-, jeugd-, verzekerings- of bedrijfsarts, en in het ziekenhuis als beheerder van gezondheidsgegevens.

Je vindt ook beroepsmogelijkheden terug in de ontwikkelingssamenwerking of humanitaire hulporganisaties.

Onderzoek

Ten slotte kunnen geïnteresseerde jonge artsen in het wetenschappelijk onderzoek stappen en een doctoraat voorbereiden. Om les te geven in het hoger onderwijs is een doctoraat verplicht.

Verschillende organisaties zoals het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) of het Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) verschaffen hiervoor beurzen. Ook de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen stelt onderzoeksbeurzen ter beschikking. Deze beurzen kunnen kaderen in de opleiding tot master in de huisartsgeneeskunde of in de opleiding tot geneesheer-specialist.