Side header image

Master in de geschiedenis

Jobmogelijkheden

Na de masteropleiding kan je:

  • verder studeren als doctoraatsstudent in de geschiedenis;
  • beleidsondersteunend, beleidsvoorbereidend en beleidsbepalend werk in diverse sectoren uitvoeren;
  • leidinggevende functies bekleden inzake communicatie- en cultuuroverdracht;
  • leidinggevende functies bekleden bij de overheid, in wetenschappelijke, journalistieke en socio-culturele overheidsinstellingen, verenigingen en privébedrijven van zeer diverse aard

Als afgestudeerde master in de geschiedenis kan je de volgende taken verrichten:

  • bij doorstroom naar een universitaire cyclus zal je in staat zijn op zelfstandige wijze een wetenschappelijk werk van grote omvang en hoge intrinsieke moeilijkheidsgraad aan te vatten en binnen een vooraf bepaald tijdsbestek tot een synthese te brengen
  • vanuit wetenschappelijk oogpunt zal je een belangrijke inhoudelijke en kritisch-reflectieve bijdrage kunnen leveren aan het internationale maatschappelijke, historische en socio-culturele debat
  • je bent in staat tot kritische analyse, synthese en besluitvorming van complexe beleidsdossiers, zowel in de privé- als overheidssector, zowel in binnen- als buitenland
  • je kan leidinggevende taken vervullen bij concept en realisatie van wetenschappelijke en populariserende tentoonstellingen, musea, culturele overheidsinstellingen en verenigingen, privébedrijven en archieven, zowel nationaal als internationaal.