Side header image

Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

Profiel

Je opleiding

Economische vooruitgang en technologie gaan hand in hand, en dat heb jij als masterstudent handelsingenieur goed begrepen.

In de masteropleiding heb je keuze tussen drie afstudeerrichtingen: je legt de focus op Financial EngineeringSustainability Engineering of Supply Chain Engineering.

De verplichte kern in alle drie de afstudeerrichtingen bestaat uit Business Engineering Fundamentals en de keuzetrajecten Business Fundamentals of Economics Fundamentals. Het eerste traject richt zich meer op de private sector, het tweede meer op de publieke sector.

Ten slotte kies je ook een specialisatiedomein uit de economie of het management (via een major-minorsysteem), dat gekruid kan worden met voor het domein relevante technologische aspecten.

Als handelsingenieur ben je in staat om technologische, economische en bedrijfs- of beleidsvraagstukken uit de interne of externe omgeving van organisaties en (semipublieke) overheden op een wetenschappelijk verantwoorde en geïntegreerde wijze te analyseren en op basis hiervan verantwoorde strategische beslissingen voor te stellen, te beargumenteren, te implementeren, te beheren en bij te sturen.

Je toekomst

Afgestudeerden komen voornamelijk terecht in managementfuncties in een organisatie in de private of publieke sector.

Door de invulling van de opleiding, liggen functies waarbij technologische of wetenschappelijke aspecten worden gekoppeld aan een managementfunctie voor de hand.

De sector waarin je terechtkomt wordt deels bepaald door de gekozen major en minor en je persoonlijke interesse. Je kan terecht in allerlei functies waarbij een doorgedreven kennis van bedrijfseconomische aspecten, veelal maar niet noodzakelijk in combinatie met technologie, gewenst is.

Met je masterdiploma kan je echter ook een wetenschappelijke loopbaan ambiëren, aan een universiteit of een hogeschool.

Daarnaast biedt dit diploma ook de kans om verder te specialiseren door het volgen van een master-na-masteropleiding aan de Universiteit Antwerpen, aan de Antwerp Management School of elders.