Side header image

Master in de chemie

Jobmogelijkheden

Afgestudeerde masters in de chemie kunnen in verschillende tewerkstellingssectoren aan de slag. In de chemische industrie (petrochemie, metallurgie, fotochemie, farmaceutische chemie, ...) zijn scheikundigen werkzaam in zowel KMO’s als multinationals, die zeer sterk vertegenwoordigd zijn in het Antwerpse havengebied en in de regio Antwerpen-Mechelen-Brussel. Zowat alle bedrijfstakken hebben met chemie te maken. Men heeft chemici nodig voor de productie, de kwaliteitsbeheersing, de productverbetering, de verkoop, maar ook voor de afvalwaterverwerking en het milieubeleid.

Verder zijn ook tal van banen bij de federale en Vlaamse overheidsinstanties belast met controle van voedsel en drinkwater, onderzoek naar de kwaliteit van lucht, water en bodem. Gezien de steeds strengere normen betreffende arbeidsveiligheid en milieu zijn ook scheikundigen tewerkgesteld als veiligheidscoördinator en milieucoördinator.

Verder bieden het onderwijs zowel middelbaar (technisch en algemeen vormend) als hoger onderwijs (universitair en niet-universitair) en het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten, onderzoeks- en ontwikkelingscentra, klinische, private of openbare laboratoria ook tal van mogelijkheden. Vele van onze afgestudeerde masters blijven sowieso nog enkele jaren onderzoek doen aan de universiteit, ter voorbereiding van een doctoraat.

Naast deze, meer klassieke jobs, zoals leerkracht, onderzoeker of productiedirecteur in een chemisch bedrijf, werken oud-studenten van onze opleiding bv ook als weervrouw, kapitein bij de brandweer, wetenschapsjournaliste, of directeur criminalistiek. De opleiding chemie is immers een heel brede opleiding, met daardoor ook een uitgebreide waaier aan jobmogelijkheden.

Gezien het beperkte aantal chemici dat jaarlijks op de arbeidsmarkt komt, biedt deze studierichting zeer gunstige toekomstperspectieven. De chemische sector heeft tegen 2020 in Vlaanderen 16.000 nieuwe jonge mensen nodig om de uitstroom van oudere werknemers op te vangen. Daarom vinden afgestudeerde chemici bijna onmiddellijk werk.