Side header image

Master in de chemie

Jarian werkt als labo- en kwaliteitsmanager

Jarian Vernimmen werkt als labo- en kwaliteitsmanager bij Lanxess NV, vestiging Lilo, High Performance Materials.

Waarom koos je destijds voor chemie?

Omdat ik iemand ben die zowel interesse heeft voor de theoretische als de praktische kant van wetenschappen. Een universitaire opleiding ‘Chemie’ was voor mij dan ook een heel evidente keuze omdat het een richting is die veel aandacht besteed aan het praktische werk (labovaardigheden, oefeningen, groeps- en individuele opdrachten), maar ook aan de theorie nodig om dit praktische werk volledig te begrijpen en te verklaren. Daarnaast vond ik het ook belangrijk om een richting te volgen met een brede wetenschappelijke basis. Verder heb ik ook voor een universitaire opleiding ‘Chemie’ gekozen omdat het een richting is die zorgt voor een breed gamma aan carrièremogelijkheden, zowel binnen de academische als binnen de industriële wereld.

Heb je bijkomende opleidingen gevolgd na je opleiding chemie?

Ja, na mijn master (toen nog licentiaat) heb ik een doctoraat in de chemie behaald, meer bepaald in de anorganische chemie met als onderwerp ‘heterogene katalysatoren’. Dankzij dit doctoraat heb ik me verder als onderzoeker/wetenschapper kunnen ontwikkelen, maar heb ik ook de nodige ‘niet-wetenschappelijke’ ervaring opgedaan (e.g. samenwerken met mensen, aansturen van mensen, presentaties geven,…). Beide kwaliteiten zijn relevant voor mijn huidige functie in de industrie.
Na mijn doctoraat ben ik nog één jaar verbonden geweest aan de universiteit als postdoctoraal onderzoeker. Deze postdoc voerde ik uit in samenwerking met een industriële partner, waardoor ik een compleet beeld kreeg van een job in de chemische industrie.

Wat houdt je job in?

Mijn job omvat 3 luiken en is daardoor ook heel gevarieerd en uitdagend. Ten eerste ben ik hoofd van het bedrijfsintern labo, dat instaat voor de monitoring van de verschillende bedrijfsprocessen die uiteindelijk leiden tot het eindproduct, caprolactam. Daarnaast ben ik de kwaliteitscoördinator van onze site, die er in samenwerking met de verschillende bedrijfseenheden op onze site over waakt dat de verkoopsproducten voldoen aan de eisen van de klant. Tenslotte sta ik ook in voor de productveiligheid van de site.

Welke competenties die je opdeed tijdens je opleiding komen aan bod in je huidige job?

  • Wetenschappelijke kennis: ik werk in een chemisch bedrijf en daar is en blijft wetenschappelijke kennis van primordiaal belang.
  • Constructief samenwerken met mensen (directe collega’s, maar ook via internationale contacten).
  • Leidinggevende capaciteiten (de ervaring die ik opgedaan heb tijdens mijn doctoraat zijn hier heel belangrijk voor geweest): beslissingen nemen, mensen aansturen, zelfstandig werken, prioriteiten stellen, …
  • Analytisch denken.
  • Problem-solving.
  • Multi-tasken.