Side header image

Master in de fysica

Master in de fysica
Academiejaar :

Mobiliteitsverplichting enkel voor de optie management en entrepreneurship en de optie onderzoek: elke student moet tijdens zijn opleiding minstens 12 studiepunten elders verwerven. Dit kan door het volgen van externe opleidingsonderdelen (buiten de UA) of door het uitvoeren van een stage.

Module algemene verplichte opleidingsonderdelen (30 studiepunten)

Verplicht te volgen in het 1ste masterjaar.
Studenten die kiezen voor de optie onderwijs of management en entrepreneurship nemen enkel de 3 eerste opleidingsonderdelen (=18 studiepunten) op en vervangen Statistische en wiskundige natuurkunde en Symmetrie in de fysica door opleidingsonderdelen ter waarde van 12 studiepunten uit een onderzoeksmodule (dit in overleg met de promotor). Let wel, deze 12 studiepunten moeten opgenomen worden binnen één onderzoeksmodule en het mag niet het opleidingsonderdeel Stage zijn.

Wiskundige methoden in theoretische fysica6sp1e sem.
Wouters, Michiel
Gevorderde kwantummechanica6sp1e sem.
Partoens, Bart
Atoom- en molecuulfysica6sp1e sem.
Van Doorslaer, Sabine
 
Statistische en wiskundige natuurkunde6sp2e sem.
Wouters, Michiel
Symmetrie in de fysica6sp2e sem.
Goovaerts, Etienne
 

Masterproef (30 studiepunten)

Masterproef fysica30sp2e sem.
Tempere, Jacques
 

Student kiest een optie: entrepreneurship, onderwijs of onderzoek (1 module)

OPTIE MANAGEMENT EN ENTREPRENEURSHIP
Verplichte opleidingsonderdelen(30 studiepunten)

Financieel management en juridische aspecten6sp2e sem.
Laveren, Eddy
Management en organisatie6sp1e sem.
Verhezen, Peter
Strategische bedrijfscommunicatie6sp1e sem.
Leijten, Mariëlle
 
Innovatie en entrepreneurship6sp1e sem.
Braet, Johan
Procesmanagement en kwaliteitszorg6sp1e sem.
Braet, Johan
 

OPTIE ONDERWIJS

Verplichte opleidingsonderdelen (30studiepunten)

Didactisch referentiekader3sp1e sem.
Meeus, Wil
Didactiek fysica6sp1e sem.
Pinxten, Annie
Oefenlessen3sp1e sem.
Pinxten, Annie
Simons, Mathea
Braeckmans, Luc
Smits, Tom
Vandervieren, Ellen
Meeus, Wil
Janssenswillen, Paul
Schelfhout, Wouter
Casteleyn, Jordi
Leerlingenbegeleiding3sp2e sem.
Struyf, Elke
Inleefstage3sp2e sem.
Struyf, Elke
Onderwijsorganisatie en -beleid3sp2e sem.
Van Petegem, Peter
Janssenswillen, Paul
Instapstage3sp2e sem.
Pinxten, Annie
Simons, Mathea
Braeckmans, Luc
Smits, Tom
Vandervieren, Ellen
Meeus, Wil
Janssenswillen, Paul
Schelfhout, Wouter
Casteleyn, Jordi
Klasmanagement3sp1e sem.
Struyf, Elke
ICT in het onderwijs3sp1e sem.
Colpaert, Jozef
 

OPTIE ONDERZOEK

Onderzoeksmodule Nanofysica (30 studiepunten)

Verplichte onderleidingsonderdelen (15 studiepunten)

Microscopy and spectroscopy of nanosystems6sp1e sem.
Bals, Sara
Altantzis, Thomas
Physics of low-dimensional systems6sp1e sem.
Peeters, Francois
Covaci, Lucian
Electronic structure calculations3sp1e sem.
Partoens, Bart
 

Aanbevolen keuzeopleidingsonderdelen (15 studiepunten)

Solid state physics6sp2e sem.
Tempere, Jacques
Advanced electron microscopy3sp2e sem.
Bals, Sara
Béché, Armand
Path Integrals in Quantum Mechanics6sp1e sem.
Tempere, Jacques
Project microscopy and spectroscopy3sp2e sem.
Bals, Sara
Superconductivity and superfluidity6sp1e sem.
Tempere, Jacques
Surface physics3sp2e sem.
Peeters, Francois
Computational physics6sp2e sem.
Milosevic, Milorad
Project physics of low-dimensional systems3sp2e sem.
Milosevic, Milorad
Project electronic structure calculations3sp2e sem.
Lamoen, Dirk
Device physics3sp2e sem.
Magnus, Wim
Biosensors and bioelectronics3sp2e sem.
Lammertyn, Jeroen
Stage12sp2e sem.
Milosevic, Milorad
X-ray (micro)tomography3sp2e sem.
Sijbers, Jan
Computational Neuroscience5sp1e sem.
Giugliano, Michele
 

Onderzoeksmodule Subatomaire fysica (30 studiepunten)

Verplichte opleidingsonderdelen (18 studiepunten)

Experimental techniques in particle physics6sp1e sem.
De Roeck, Albert
Theory of fundamental interactions6sp2e sem.
Van Mechelen, Pierre
Quantum field theory6sp2e sem.
Tempere, Jacques
 

Aanbevolen keuzeopleidingsonderdelen (12 studiepunten)

Computer-controlled experiments and data acquisition3sp2e sem.
Van Remortel, Nick
Quantum chromodynamics6sp2e sem.
Hautmann, Francesco
Project interaction of radiation with matter3sp2e sem.
Van Remortel, Nick
Accelerator physics3sp2e sem.
Van Mechelen, Pierre
General Relativity6sp1e sem.
Craps, Ben
Electroweak interactions6sp2e sem.
Sevrin, Alexander
Experimental Laboratory3sp1e+2e sem
Van Remortel, Nick
Stage12sp2e sem.
Milosevic, Milorad
 

Onderzoeksmodule Biofysica / Medische Fysica (30 studiepunten)

Verplichte opleidingsonderdelen (18 studiepunten)

Biomedical imaging techniques6sp1e sem.
Verhoye, Marleen
Magnetische resonantie van biomoleculen6sp2e sem.
Van Doorslaer, Sabine
Digitale signaal- en beeldverwerking6sp2e sem.
Sijbers, Jan
 

Aanbevolen keuzeopleidingsonderdelen (12 studiepunten)

Biomechanica3sp2e sem.
Aerts, Peter
Biosensors and bioelectronics3sp2e sem.
Lammertyn, Jeroen
Reconstructietechnieken in medische beeldvorming3sp1e sem.
Sijbers, Jan
Electronic structure calculations3sp1e sem.
Partoens, Bart
Microscopy and spectroscopy of nanosystems6sp1e sem.
Bals, Sara
Altantzis, Thomas
Computational physics6sp2e sem.
Milosevic, Milorad
Stage12sp2e sem.
Milosevic, Milorad
Biostatistiek3sp2e sem.
Wuyts, Floris
Preclinical and clinical imaging with focus on neurology6sp1e sem.
Verhoye, Marleen
Computational Neuroscience5sp1e sem.
Giugliano, Michele
X-ray (micro)tomography3sp2e sem.
Sijbers, Jan
 

Onderzoeksmodule Theoretische fysica (30 studiepunten)

Verplichte opleidingsonderdelen (18 studiepunten)

Quantum field theory6sp2e sem.
Tempere, Jacques
Superconductivity and superfluidity6sp1e sem.
Tempere, Jacques
Solid state physics6sp2e sem.
Tempere, Jacques
 

Aanbevolen keuzeopleidingsonderdelen (12 studiepunten)

Electronic structure calculations3sp1e sem.
Partoens, Bart
Theory of fundamental interactions6sp2e sem.
Van Mechelen, Pierre
Path Integrals in Quantum Mechanics6sp1e sem.
Tempere, Jacques
Padintegralen voor optieprijzen6sp1e sem.
Tempere, Jacques
Physics of low-dimensional systems6sp1e sem.
Peeters, Francois
Covaci, Lucian
General Relativity6sp1e sem.
Craps, Ben
Device physics3sp2e sem.
Magnus, Wim
Surface physics3sp2e sem.
Peeters, Francois
Computational physics6sp2e sem.
Milosevic, Milorad
Quantum chromodynamics6sp2e sem.
Hautmann, Francesco
Stage12sp2e sem.
Milosevic, Milorad
 

Keuzemodule algemeen (30 studiepunten)

30 studiepunten te kiezen uit:
* onderstaande lijst
* of een opleidingsonderdeel te kiezen uit de onderzoeksmodules
* of uit een andere masteropleiding (na goedkeuring) met een maximum van 12 studiepunten
* of Statistische en wiskundige natuurkunde en/of Symmetrie in de fysica voor de optie management en entrepreneurship en de optie onderwijs

Demonstraties en didactische proeven in de fysica3sp1e sem.
Dirckx, Joris
Artificiële neurale netwerken3sp2e sem.
Scheunders, Paul
Eindige differentie methoden en financiële wiskunde6sp1e sem.
In't Hout, Karel
Iteratieve methodes voor lineaire stelsels en eigenwaarden problemen6sp2e sem.
Vanroose, Wim
Plasma modelling6sp1e sem.
Bogaerts, Annemie
Multilevel en multirooster methoden3sp1e sem.
Cools, Siegfried
Theorie en praktijk van eindige elementen methoden6sp2e sem.
Vande Sande, Hans
Academic Literacies for Scientists3sp1e sem.
Van Hout, Tom
Philosophy of science3sp2e sem.
Leuridan, Bert
Generic Problem solving3sp2e sem.
Van Dyck, Dirk
Numerieke optimalisatie6sp1e sem.
Vanroose, Wim
History of science and society6sp2e sem.
De Munck, Bert
Soens, Tim