Side header image

Master in de industriële wetenschappen: biochemie (industrieel ingenieur)

Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

In het najaar van 2016 doorliep de master in de industriële wetenschappen: biochemie een moment van interne procesbewaking en -sturing, als onderdeel van een zesjarige kwaliteitszorgcyclus.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.

Aantal startende studenten

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het aantal studenten dat in de academiejaren 2013-2014 tot en met 2016-2017 voor het eerst was ingeschreven in de master industriële wetenschappen: biochemie.

Opmerking: door de integratie van de opleiding in UAntwerpen werden in 2013-2014 zowel zittende als nieuwe masterstudenten geregistreerd als trajectstarters in de opleiding.

Master in de industriële wetenschappen: biochemie

Behaalde diploma's

In onderstaande grafiek vind je voor de academiejaren 2013-2014 tot en met 2016-2017 telkens het aantal diploma’s dat voor deze opleiding werd behaald.

Master in de industriële wetenschappen biochemie: diploma's