Side header image

Master in de industriële wetenschappen: biochemie (industrieel ingenieur)

Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

In het najaar van 2016 doorliep de master in de industriële wetenschappen: biochemie een moment van interne procesbewaking en -sturing, als onderdeel van een zesjarige kwaliteitszorgcyclus.

Cijfers

Aantal startende studenten

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het aantal studenten dat in de academiejaren 2013-2014 tot en met 2016-2017 voor het eerst was ingeschreven in de master industriële wetenschappen: biochemie.

Opmerking: door de integratie van de opleiding in UAntwerpen werden in 2013-2014 zowel zittende als nieuwe masterstudenten geregistreerd als trajectstarters in de opleiding.

Master in de industriële wetenschappen: biochemie

Behaalde diploma's

In onderstaande grafiek vind je voor de academiejaren 2013-2014 tot en met 2016-2017 telkens het aantal diploma’s dat voor deze opleiding werd behaald.

Master in de industriële wetenschappen biochemie: diploma's