Side header image

Master in de sociaal-economische wetenschappen

Voorbereidingsprogramma sociaal-economische wetenschappen
Academiejaar :

Modeltraject

Opleidingsonderdelen uit deel 1 van de bachelor

Domein economische analyse:
6 studiepunten

Algemene Economie6sp1e+2e sem
Vanhaecht, Eve
 

Domein geschiedenis:
6 studiepunten te kiezen uit

Hedendaagse economische en politieke geschiedenis6sp2e sem.
Van Damme, Ilja
Sociale en politieke Geschiedenis6sp2e sem.
Greefs, Hilde
 

Domein kwantitatief reden
Verplicht op te nemen: 6 studiepunten

Wiskundige methoden en technieken6sp1e+2e sem
Ruts, Ida
 

6 studiepunten te kiezen: OF statistiek I van FSW (6 studiepunten) OF statistiek met bedrijfsec. toep. 1 én 2 van TEW (2 x 3 studiepunten)

Statistiek I6sp1e sem.
Vandervieren, Ellen
Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 13sp1e sem.
Van der Veeken, Stephan
Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 23sp2e sem.
Goos, Peter
 

Domein sociologische analyse:
12 studiepunten

Sociologie6sp1e sem.
Weyns, Walter
Samenleving, feiten en problemen6sp2e sem.
Cantillon, Bea
 

Domein recht:
6 studiepunten te kiezen uit (Inleiding tot het Recht en Publiekrecht van FSW (2X3sp) of Recht en Ondernemingsrecht van TEW)

Inleiding tot het recht3sp1e sem.
Janvier, Ria
Publiekrecht3sp2e sem.
Popelier, Patricia
Recht en onderneming6sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Opleidingsonderdelen uit delen 2 en 3 van de bachelor

Domein economische analyse:
Verplicht op te nemen: 12 studiepunten

Macro-economie6sp2e sem.
Vanneste, Jacques
Micro-economie6sp1e sem.
De Borger, Bruno
 

6 studiepunten te kiezen uit

Europese en internationale omgeving6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
De Borger, Bruno
De Waele, Lode
International Economics6sp2e sem.
Winkler, Roland
Markt en strategie6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
Geschiedenis van het economisch denken6sp2e sem.
Erreygers, Guido
Economic Policy6sp1e sem.
Van Poeck, André
Issues in Global Economics6sp1e sem.
Erreygers, Guido
Publieke economie en publieke financiën6sp1e sem.
Vanneste, Jacques
 

Domein kwantitatief redeneren:
6 studiepunten te kiezen uit (Statistiek II indien voordien Statistiek I / Inleiding tot de econometrie indien voordien Statistiek met bedrijfsec. toep. 1 en 2)

Statistiek II6sp2e sem.
Neels, Karel
Introduction to Econometrics6sp1e sem.
Vujić, Sunčica
Hoxha, Sergei
 

Domein sociologische analyse
Verplicht op te nemen: 6 studiepunten.

Klassieke sociologische theorie3sp1e sem.
Weyns, Walter
Hedendaagse sociologische theorie3sp2e sem.
Verschraegen, Gert
 

6 studiepunten te kiezen uit

Cultuur- en mediatheorie6sp2e sem.
Weyns, Walter
Verschraegen, Gert
Communicatiewetenschap6sp1e sem.
Vandebosch, Heidi
Politicologie6sp1e sem.
Walgrave, Stefaan
Social demography6sp2e sem.
Neels, Karel
Sociologie van de sociale ruimte3sp2e sem.
Loots, Ilse
Arbeidssociologie6sp2e sem.
Henderickx, Erik
Cannaerts, Nele
Sociale ongelijkheid: klasse, gender, etniciteit3sp1e sem.
Oosterlynck, Stijn
Van de Velde, Sarah
Comparative Political Institutions6sp2e sem.
Ahrens, Petra
Bestuurskunde6sp1e sem.
Van Dooren, Wouter
Internationale betrekkingen6sp1e sem.
Sauer, Tom
Sociologie van zorg en welzijn3sp2e sem.
Van de Velde, Sarah
Sociology of Organizations6sp1e sem.
Crabbé, Ann
Familiesociologie3sp1e sem.
Van de Velde, Sarah
 

Richtingspecifieke opleidingsonderdelen: 12 studiepunten

Sociaal-economische analyse6sp2e sem.
Vandenbroucke, Frank
Bachelorproef partim II: Seminarie topics van sociaal en economisch beleid6sp1e+2e sem
Marx, Ive