Side header image

Master in de sociologie

Profiel

Je opleiding

De menselijke mierenhoop fascineert je. Je bent geïnteresseerd in wat mensen beweegt, wat hen bijeen brengt en uiteen drijft: van hun intiem privéleven tot de netwerken van de geglobaliseerde maatschappij. 

Je stelt je vragen:

 • Waarom raakt armoede de wereld niet uit?
 • Wat bezielt terroristen?
 • Wat maakt simpele jongens en meisjes tot popidolen?
 • Wat is racisme?
 • Waarom trouwen mensen (nog)?
 • Waar gaat het naartoe met de vergrijzing van de samenleving?

Je hebt een onderzoekende geest en een brede belangstelling. Actualiteit interesseert je, maar je wil meer: je zoekt diepgang, verklaringen. Dan studeer je sociologie natuurlijk.

Je toekomst

Dankzij het brede en gedegen academische karakter van de opleiding kan je diverse richtingen uit. Sociologen vind je zowat overal in beleidsvoorbereidende en managementfuncties:

 • in het bedrijfsleven
 • bij de overheid
 • in het wetenschappelijk onderzoek
 • in de pers en media
 • in de non-profitsector: culturele instellingen, sociale organisaties, milieu- en consumentenverenigingen, welzijnssector
 • in het onderwijs