Side header image

Master in de taal- en letterkunde: een taal

Profiel

Je opleiding

Taal- en cultuurkennis, maar ook taal- en communicatievaardigheid, vormen essentiële troeven in de hedendaagse kennis- en informatiemaatschappij. In de master taal- en letterkunde kan je die kennis en vaardigheden, die je in de bachelorjaren al verworven hebt, verder uitdiepen. Je kiest ofwel een ééntalige master, ofwel een tweetalige (indien je in je bachelor twee talen volgde).

Als je voor een ééntalige masteropleiding kiest, ga je voor een grondige verdieping van je gekozen taal- en cultuurgebied. Je volgt minstens één taalkunde- en één letterkundevak uit één van de vijf talen die worden aangeboden:

  • Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Frans
  • Spaans

Je verwerft de vaardigheid informatie te vergaren met gebruik van de modernste middelen, deze informatie kritisch te verwerken en er efficiënt over te communiceren. Dit geeft je een sterke basis om flexibel en zelfstandig met het steeds wisselende en snel evoluerende beroepsveld om te gaan en om je eventueel verder te specialiseren.