Side header image

Master in de taal- en letterkunde: een taal

Master in de taal- en letterkunde: Duits
Academiejaar :
BELANGRIJK: de studenten van deze master mogen geen opleidingsonderdelen volgen in andere talen dan deze van hun afstudeerrichting van de bachelor

Modeltraject

Naast de masterproef (18SP) en een vrije ruimte (6SP) neem je ook nog 36SP Duits op, waarvan minstens 6 SP literatuur, minstens 6 SP taalkunde en minstens 6 SP taalvaardigheid.

Masterproef

Masterproef Taal- en Letterkunde18sp1e+2e sem
Humbeeck, Kris
 

Duitse literatuur

minstens 6 studiepunten te kiezen uit:

Literatuur en politiek6sp1e sem.
Sepp, Arvi
Oostenrijkse literatuur van de 20ste en 21ste eeuw6sp1e sem.
Liska, Vivian
Haider, Alex
Literatuur en filosofie vanaf de verlichting6sp1e sem.
Philipsen, Bart
Identiteit en alteriteit vanaf de verlichting6sp2e sem.
Gilleir, Anke
 

Duitse taalkunde

minstens 6 studiepunten te kiezen uit:

Sociodialectologie: de nieuwe substandaard6sp2e sem.
Smits, Tom
Duitse taalkunde: verandering en variatie6sp1e sem.
Feyaerts, Kurt
Duitse taalkunde: theorie en descriptie6sp1e sem.
Feyaerts, Kurt
Taal en geslacht6sp1e sem.
Mortelmans, Tanja
 

Duitse taalvaardigheid: specialisatie

minstens 6 studiepunten te kiezen uit:

Professionelle Kommunikation6sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Duits: Gespecialiseerd vertalen6sp1e sem.
Mortelmans, Tanja
Linden, Patricia
Roggen, Rita
 

Vrije ruimte

6 SP te kiezen uit onderstaande lijst of uit:
- de resterende opleidingsonderdelen van de masters Taal- en Letterkunde, met inachtneming van de beperkingen die voortvloeien uit de taalkeuze op bachelorniveau;
- de opleidingsonderdelen van een andere masteropleiding dan Taal- en Letterkunde, met inbegrip van masteropleidingen buiten de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, na goedkeuring van de Onderwijscommissie Taal- en Letterkunde (hiervoor dien je een gemotiveerde aanvraag in via het formulier 'Aanvraagformulier extra-curriculaire vakken' (terug te vinden op de facultaire website onder 'Formulieren'))

Stage6sp1e+2e sem
Humbeeck, Kris