Side header image

Master in de taal- en letterkunde: algemene literatuurwetenschap

Profiel

Je opleiding

Taal- en cultuurkennis, maar ook taal- en communicatievaardigheid, vormen essentiële troeven in de hedendaagse kennis- en informatiemaatschappij. In deze masteropleiding kan je die kennis en vaardigheden, die je in de bachelorjaren al verworven hebt, verder uitdiepen.

Bijkomend kan je in deze masteropleiding kiezen voor een afstudeerrichting met een zeer duidelijke methodologische component die aansluit bij de inhoudelijke accenten van de hedendaagse taal- en literatuurwetenschap.

Je combineert telkens een van de 5 talen:

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Frans
  • Spaans

met een van de vier afstudeerrichtingen:

  • algemene literatuurwetenschap
  • algemene taalwetenschap
  • computationele psycholinguïstiek
  • digitale tekstanalyse

In de afstudeerrichting algemene literatuurwetenschap gaat de aandacht uit naar drie essentiële punten in het literatuurwetenschappelijke onderzoek: auteur / tekst / lezer.