Side header image

Master in de taal- en letterkunde: algemene literatuurwetenschap

Master in de taal- en letterkunde: algemene literatuurwetenschap - Engels
Academiejaar :
Belangrijk: de studenten van deze master mogen geen opleidingsonderdelen volgen in andere talen dan deze van de afstudeerrichting van de bachelor

De studenten nemen, naast de masterproef (18SP) en de vrije keuzeruimte (6SP), nog voor 36 studiepunten op uit twee deelrichtingen - 18 studiepunten voor Algemene literatuurwetenschap en 18 studiepunten voor Duits, waarbij voor Duits minstens één opleidingsonderdeel literatuur en één opleidingsonderdeel taalkunde moet worden gevolgd.

Masterproef

Masterproef Taal- en Letterkunde18sp1e+2e sem
Humbeeck, Kris
 

Algemene literatuurwetenschap

Drie opleidingsonderdelen te kiezen:

Schrijvers aan het werk: tekstgenetisch onderzoek en teksteditie6sp2e sem.
Van Hulle, Dirk
Lezers in verzet: literatuursociologie6sp1e sem.
Hillen, Sabine
Digitale tekstanalyse en literaire theorie6sp2e sem.
Kestemont, Mike
Tekst en verhaal: postklassieke narratologie6sp1e sem.
Herman, Luc
 

Engelse taalkunde en literatuur

18 studiepunten te kiezen, waarvan minstens één opleidingsonderdeel taalkunde en één opleidingsonderdeel literatuur

Beckett seminar6sp2e sem.
Van Hulle, Dirk
Stevens Seminar6sp1e sem.
Eeckhout, Bart
The American historical novel since 19506sp1e sem.
Herman, Luc
New York City in Twentieth-Century Literature6sp2e sem.
Eeckhout, Bart
Women Writers in Modern British Literature6sp2e sem.
Joosen, Vanessa
Constructing Age in Modern Literature6sp1e sem.
Joosen, Vanessa
Joyce Seminar6sp2e sem.
Van Hulle, Dirk
Eeckhout, Bart
Children's Literature Summer School6spJoosen, Vanessa
 
Phonetics and phonology6sp2e sem.
Verhoeven, Jo
Typology6sp1e sem.
Van der Auwera, Johan
Semantics: negation6sp2e sem.
Van der Auwera, Johan
Semantics: modality6sp2e sem.
Van der Auwera, Johan
Curriculum and syllabus design6sp2e sem.
Van De Poel, Kris
Aspects of writing and speaking6sp1e sem.
Van De Poel, Kris
Pragmatics6sp1e sem.
Brisard, Frank
Language Variation and Change in Adults6sp2e sem.
Petré, Peter
 

Vrije ruimte

6 SP te kiezen uit onderstaande lijst of uit:
- de resterende opleidingsonderdelen van de masters Taal- en Letterkunde, met inachtneming van de beperkingen die voortvloeien uit de taalkeuze op bachelorniveau;
- de opleidingsonderdelen van een andere masteropleiding dan Taal- en Letterkunde, met inbegrip van masteropleidingen buiten de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, na goedkeuring van de Onderwijscommissie Taal- en Letterkunde (hiervoor dien je een gemotiveerde aanvraag in via het formulier 'Aanvraagformulier extra-curriculaire vakken' (terug te vinden op de facultaire website onder 'Formulieren')).

Stage6sp1e+2e sem
Humbeeck, Kris