Side header image

Master in de taal- en letterkunde: computationele psycholinguïstiek

Master in de taal- en letterkunde: computationele psycholinguïstiek - Nederlands
Academiejaar :
Belangrijk: de studenten van deze master mogen geen opleidingsonderdelen volgen in andere talen dan deze van de afstudeerrichting van de bachelor

De studenten nemen, naast de masterproef (18SP) en de vrije keuzeruimte (6SP), nog voor 36 studiepunten op uit twee deelrichtingen - 18 studiepunten voor Computationele psycholinguïstiek en 18 studiepunten voor Nederlands, waarbij voor Nederlands minstens één opleidingsonderdeel literatuur en één opleidingsonderdeel taalkunde moet worden gevolgd.

Masterproef

Masterproef Taal- en Letterkunde18sp1e+2e sem
Humbeeck, Kris
 

Computationele Psycholinguïstiek

Verplichte opleidingsonderdelen:

Computertaalkunde6sp1e sem.
Daelemans, Walter
Methodologie en statistische dataverwerking6sp1e sem.
Gillis, Steven
Programmeren voor Taal- en Letterkunde6sp1e sem.
Daelemans, Walter
Kestemont, Mike
 

Nederlandse taalkunde en literatuur

18 studiepunten te kiezen, waarvan minstens één opleidingsonderdeel taalkunde en één opleidingsonderdeel literatuur

Nonsens in de Middelnederlandse literatuur6sp1e sem.
Sleiderink, Remco
Religieuze letterkunde van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd6sp2e sem.
Mertens, Thom
Schepers, Kees
Mystieke auteurs6sp1e sem.
Fraeters, Veerle
Renaissanceliteratuur en - cultuur6sp1e sem.
Meeus, Hubert
Van schavot tot schouwburg: toneel in de Nederlanden van de 17de tot de 20ste eeuw6sp2e sem.
Meeus, Hubert
Kapotte tijd: de Nederlandstalige literatuur en de Tweede Wereldoorlog6sp1e sem.
De Ridder, Matthijs
De contemporaine Nederlandstalige literatuur en haar institutionele context6sp1e sem.
Absillis, Kevin
Buitengaats: Afrikaanse literatuur vandaag6sp2e sem.
Human, Thys
Literaire uitgeverijen6sp2e sem.
Absillis, Kevin
 
Spreken en horen6sp2e sem.
Verhoeven, Jo
Gillis, Steven
Zin en betekenis6sp1e sem.
Nuyts, Jan
Discours6sp2e sem.
Nuyts, Jan
Taalcontact en taaldynamiek6sp2e sem.
Vandekerckhove, Reinhild
Psycholinguïstiek6sp1e sem.
Sandra, Dominiek
Taalverwerving6sp1e sem.
Gillis, Steven
 

Vrije ruimte

6 SP te kiezen uit onderstaande lijst of uit:
- de resterende opleidingsonderdelen van de masters Taal- en Letterkunde, met inachtneming van de beperkingen die voortvloeien uit de taalkeuze op bachelorniveau;
- de opleidingsonderdelen van een andere masteropleiding dan Taal- en Letterkunde, met inbegrip van masteropleidingen buiten de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, na goedkeuring van de Onderwijscommissie Taal- en Letterkunde (hiervoor dien je een gemotiveerde aanvraag in via het formulier 'Aanvraagformulier extra-curriculaire vakken' (terug te vinden op de facultaire website onder 'Formulieren')).

Stage6sp1e+2e sem
Humbeeck, Kris