Side header image

Master in de taal- en letterkunde: digitale tekstanalyse

Jobmogelijkheden

Door de combinatie van een taal met de afstudeerrichting digitale tekstanalyse heb je de mogelijkheid je kennis van dit zeer actueel wetenschapsdomein te verdiepen en je te bekwamen in de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek, zodat je beter voorbereid bent op een loopbaan in het onderzoek.

Daarnaast bereidt deze opleiding je ook voor op een loopbaan in het onderwijs, waarbij je het voordeel hebt dat je naast je talenkennis inzicht hebt in taal en taalgebruik. Door de combinatie met een taal kan je onderwijsbevoegdheid verwerven in een van de talen die je in je bacheloropleiding hebt gevolgd.

Daar waar een stevig onderbouwde kennis van digitale ontwikkelingen op dit moment en in de toekomst een sterke troef zal zijn, kan je ook terecht in zeer uiteenlopende professionele omgevingen, van het onderwijs tot het bedrijfsleven, van de journalistiek tot de wereld van het copywriting, van de culturele sector tot de wereld van radio- en televisie-entertainment, van het boekenvak tot… uiteindelijk in alle beroepsdomeinen waarin de kennis van meerdere talen, een brede culturele ontwikkeling, creativiteit, ondernemingszin, probleemoplossende vermogens, flexibiliteit en het efficiënt kunnen verzamelen en op haar waarde beoordelen van informatie belangrijk is.