Side header image

Master in de taalkunde

Jobmogelijkheden

Waaier van sectoren

Als je het diploma van master taalkunde hebt behaald, kan je in principe een wetenschappelijke carrière in het domein van de taalkunde uitbouwen aan een hogeschool of een universiteit.

Je kan echter ook terecht in tal van andere beroepen waar een degelijk inzicht in taal en een goede taalvaardigheid belangrijke vereisten zijn:

  • het secundair of hoger onderwijs (na het volgen van de specifieke lerarenopleiding)
  • de media: radio, televisie, geschreven pers...
  • de culturele sector: culturele centra
  • de openbare diensten (en de openbare sector)
  • het bedrijfsleven

Specialisatie opent extra deuren

In de specialisatie computationele psycholinguïstiek ontwikkel je de vaardigheden die nodig zijn om een carrière uit te bouwen waar automatische taalverwerking centraal staat (hetzij binnen de academische wereld, hetzij binnen een onderzoeksgroep in de bedrijfswereld) of waar de psycholinguïstiek centraal staat (hetzij in de academische wereld, hetzij in de pedagogische sector).

Vanuit de specialisatie pragmatiek/sociolinguïstiek kan je ook terecht in sectoren die met het algemene taalbeleid te maken hebben.

Flexibel inzetbaar

In deze master verwerf je tevens een domeinoverstijgende vaardigheid om op een kritische wijze informatie te vergaren (waarbij je gebruik kan maken van de modernste technieken), om die informatie overzichtelijk en doelgericht te ordenen en om er efficiënt over te rapporteren.

Daardoor ben je in staat om flexibel en zelfstandig met het steeds wisselende en snel evoluerende beroepsveld om te gaan en om je eventueel verder te specialiseren en te heroriënteren.