Side header image

Master in het tolken

Jobmogelijkheden

Allround communicatiespecialist

Als je straks afstudeert, beheers je 2 vreemde talen op near native niveau en bespeel je feilloos de verschillende registers van je moedertaal. Dat is een dubbele troef!

Waar kan je met je masterdiploma aan de slag? Grosso modo werken onze alumni:

  • in het bedrijfsleven: 60%
  • als zelfstandig tolk, bij een tolkdienst, in de audiovisuele media: 20%
  • in het onderwijs: 20%

Aan de slag als bruggenbouwer

Bedrijven hebben steeds meer buitenlandse contacten. En dus zoeken zij bruggenbouwers die vertrouwd zijn met die internationale context. Als tolk moet je bijvoorbeeld gespecialiseerde informatie hertalen zodat ook niet-experten de boodschap vlot begrijpen. Geschreven én gesproken woord!

Je kan ook als zelfstandig tolk of bij een tolkdienst aan de slag. Dan tolk je bijvoorbeeld tijdens internationale conferenties, debatten, meetings, rechtspraken, verhoren.

Werken in het brandpunt van de maatschappelijke discussie

Als je geboeid bent door het samenleven van mensen uit verschillende culturen in de moderne grootstad, dan is sociaal tolken jouw richting. Sociaal tolken maken sociale diensten (zoals onderwijs, gezondheidszorg, CAW, OCMW) toegankelijk voor mensen die in Vlaanderen kwamen wonen, maar (nog) niet voldoende Nederlands kennen om goed te communiceren in een gespecialiseerde en vaak emotioneel geladen context.

Een groeiende sector

De markt voor vertaaldiensten, tolkdiensten en ondersteunende technologieën blijft wereldwijd groeien aan een ritme van ruim 12% per jaar. Dat blijkt uit recent cijfermateriaal van Common Sense Advisory, een Amerikaans adviesbureau dat gespecialiseerd is in de vertaalsector. De totale markt is ondertussen 27 miljard euro waard. Bijna een kwart daarvan wordt in West-Europa gegenereerd.

“De algemene beschikbaarheid van online automatische vertaling heeft de vraag naar kwalitatief hoogwaardige menselijke vertaling niet doen afnemen. Integendeel. Vertaaltechnologie lijkt te fungeren als een katalysator die nog meer vraag naar menselijke vertaling genereert.” (uit De Taalsector, 05/06/2012)

Tv en film toegankelijk maken voor iedereen

Meer en meer doen televisie- en filmmakers hun best om hun programma’s en films toegankelijk te maken. VRT, bijvoorbeeld, ondertitelt nu ook haar Nederlandstalige programma’s voor doven en slechthorenden. Daarnaast begint zij met het audiobeschrijven van beelden voor blinden en slechtzienden.

Ook live evenementen en websites moeten voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Niet enkel de dialogen en de tekst, maar ook de beelden en de geluiden. Hoe maak je zo’n totaalpakket toegankelijk? Het zijn nieuwe uitdagingen die Europa promoot. Het Departement Vertalers en Tolken doet er dan ook volop onderzoek naar. En jij maakt er misschien wel je beroep van.

Een job in onderwijs en/of onderzoek

Wil je lesgeven in het secundair onderwijs? Dan volg je na je masteropleiding de specifieke lerarenopleiding.

Liever een onderzoekscarrière? Dan kan je doctoreren in de vertaalwetenschap.