Side header image

Master in de veiligheidswetenschappen

Aanvraag tot inschrijving

Dit formulier is bedoeld voor kandidaat-studenten die een toelating tot de inschrijving willen indienen.

Samenstelling aanvraagdossier

Een volledige aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier (zie hieronder) en deze bijlagen:

Verplichte bijlagen

  • een gemotiveerd verzoek;
  • een bewijs van diploma;
  • puntenlijsten van de al door u gevolgde vakken, bij voorkeur aangevuld met relevante cursusinformatie;
  • een functieomschrijving (indien tewerkgesteld);
  • een samenvatting van uw scriptie(s).

Optionele bijlagen

Andere nuttige documenten die uw verzoek kunnen staven. Het kan hierbij gaan om:

  • een meer uitvoerige toelichting
  • attesten van bijkomende opleidingen (bv. preventieadviseur)
  • een staving van het eventueel statuut als werkstudent
  • een advies van een medewerker van de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding

Onvolledige aanvragen worden niet behandeld!

Persoonsgegevens

Naam:*  
Voornaam:*  
Straat:*  
Nummer:*  
Postcode:*  
Gemeente:*  
Telefoon:
Gsm:
E-mailadres:*    

Vooropleiding(en)

Vorige opleiding: Instelling: Diploma behaald in:

Studieprogramma aan de Universiteit Antwerpen

Ik wens in te schrijven voor:


 

Ik volg deze opleiding:


 

Bijlage (zip-bestand)

 

*  Verplichte velden