Side header image

Master in de veiligheidswetenschappen

Jobmogelijkheden

Toegespitst op de noden uit het werkveld

Tijdens de voorbereiding van deze nieuwe masteropleiding werden 4 000 organisaties uit België en Nederland bevraagd naar het profiel en de competenties van afgestudeerde studenten. Er werd hen gevraagd in welke functies deze studenten kunnen terechtkomen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek werden de volgende profielen opgesteld.

  • Onderzoeker in veiligheid
  • Over disciplines heen
  • Op meerdere domeinen van veiligheid
  • Diverse onderzoeksmethoden
  • Beleidsmaker of manager in veiligheid
  • Zowel in private als publieke sector
  • In ‘harde’ en ‘zachte’ sectoren
  • Brugfunctie over domeinen en specialismen heen

Inzicht in verschillende aspecten van veiligheid

Het opleidingsprogramma brengt meerdere disciplines en domeinen van veiligheid samen. Hierdoor beschik je over een breed perspectief en verwerf je inzicht in een ruime waaier aan methodieken.

Als afgestudeerde ben je in staat de uitbouw en uitrol van een (integraal) veiligheidsbeleid binnen een organisatie aan te sturen, visie te ontwikkelen en methoden uit te diepen en te verbeteren. De specifieke deskundigheid van masters in de veiligheidswetenschappen bestaat erin dat ze een breed theoretisch inzicht kunnen koppelen aan de dagelijkse praktijk. Afgestudeerden zijn in staat om op systematische wijze problemen en interventies te analyseren en daarvoor relevante expertise te mobiliseren.