Side header image

Master in de veiligheidswetenschappen (Tijdelijk niet aangeboden)

Werkstudententraject

In de master in de veiligheidswetenschappen heb je als werkstudent toegang tot alle colleges.

Daarnaast biedt de opleiding faciliteiten aan van blended learning: per semester wordt één opleidingsonderdeel aangeboden tijdens de avonduren (van 16 tot 20 uur). Verder worden per opleidingsonderdeel 1 of 2 contactmomenten per semester georganiseerd. De timing van deze contactmomenten wordt in onderling overleg tussen de titularis en de groep werkstudenten vastgelegd. Tijdens deze contactmomenten kunnen vragen gesteld worden over de cursus, examen…

Als je van deze faciliteiten gebruik wil maken, moet je als werkstudent geregistreerd zijn bij het Centrum voor Werken en Studeren (Centrum WeST). Als geregistreerde werkstudent kan je bovendien gebruikmaken van de volledige dienstverlening van Centrum WeST, zoals een boekenservice, inleidende workshops en activiteiten voor werkstudenten.

Opgelet: de masteropleiding is een interactieve opleiding waarbij aanwezigheid in de meeste opleidingsonderdelen verplicht is.