Side header image

Master in het vertalen

Jobmogelijkheden

Allround communicatiespecialist

Als je straks afstudeert, beheers 2 vreemde talen op near native niveau en bespeel je feilloos de verschillende registers van je moedertaal. Dat is een dubbele troef!

Waar kan je met je masterdiploma aan de slag? Grosso modo werken onze alumni:

  • in het bedrijfsleven: 60%
  • als zelfstandig vertaler, bij een vertaalbureau, bij een tolkdienst, in de audiovisuele media: 20%
  • in het onderwijs: 20%

Aan de slag als bruggenbouwer

Bedrijven hebben steeds meer buitenlandse contacten. En dus zoeken zij bruggenbouwers die vertrouwd zijn met die internationale context. Dat ben jij! Je vertaalt contracten, reclamefolders, handleidingen en websites. Je hertaalt gespecialiseerde informatie zodat ook niet-experten de boodschap vlot begrijpen.

Dat is ook wat je doet als je werkt als zelfstandig vertaler of in dienst van een vertaalbureau. Met als extra plus dat je teksten over heel uiteenlopende onderwerpen voor je neus krijgt.

Een groeiende sector

De markt voor vertaaldiensten, tolkdiensten en ondersteunende technologieën blijft wereldwijd groeien aan een ritme van ruim 12% per jaar. Dat blijkt uit recent cijfermateriaal van Common Sense Advisory, een Amerikaans adviesbureau dat gespecialiseerd is in de vertaalsector. De totale markt is ondertussen 27 miljard euro waard. Bijna een kwart daarvan wordt in West-Europa gegenereerd.

“De algemene beschikbaarheid van online automatische vertaling heeft de vraag naar kwalitatief hoogwaardige menselijke vertaling niet doen afnemen. Integendeel. Vertaaltechnologie lijkt te fungeren als een katalysator die nog meer vraag naar menselijke vertaling genereert.” (uit De Taalsector, 05/06/2012)

Tv en film toegankelijk maken voor iedereen

Bij televisie en film wordt in ons taalgebied meestal gekozen voor ondertiteling. De opleiding werkt hiervoor nauw samen met VRT en de commerciële Vlaamse zenders. Verschillende van onze alumni zijn er tewerkgesteld.

Vertalen voor audiovisuele media en audiovisuele media toegankelijk maken: de 2 vaardigheden beginnen meer en meer door elkaar te lopen. VRT, bijvoorbeeld, ondertitelt nu ook haar Nederlandstalige programma’s voor doven en slechthorenden. Daarnaast begint zij met het audiobeschrijven van beelden voor blinden en slechtzienden.

Ook live evenementen en websites moeten voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Niet enkel de dialogen en de tekst, maar ook de beelden en de geluiden. Hoe maak je zo’n totaalpakket toegankelijk? Het zijn nieuwe uitdagingen die Europa promoot. Het Departement Vertalers en Tolken doet er dan ook volop onderzoek naar. En jij maakt er misschien wel je beroep van.

Een job in onderwijs en/of onderzoek

Wil je lesgeven in het secundair onderwijs? Dan volg je na je masteropleiding de specifieke lerarenopleiding.

Liever een onderzoekscarrière? Dan kan je doctoreren in de vertaalwetenschap.