Side header image

Master in de wijsbegeerte

Profiel

Je opleiding

De doelstelling van de masteropleiding wijsbegeerte is tweevoudig:

  • zij bereidt je voor op verdere filosofisch-wetenschappelijke specialisatie en onderzoek
  • én maakt je inzetbaar in uiteenlopende sectoren van het maatschappelijke leven

Je toekomst

Een aantal afgestudeerden onderwijzen wijsbegeerte of zijn aangesteld in filosofisch onderzoek.

Anderen bekleden uiteenlopende functies buiten het onderwijs:

  • in de culturele sector
  • het bedrijfsleven
  • de gezondheidszorg
  • de journalistiek