Side header image

Master in de wijsbegeerte

Master in de wijsbegeerte
Academiejaar :

Modeltraject

Masterproef

Masterproef21sp2e sem.
 

Voortgangsseminarie

Voortgangsseminarie3sp1e+2e sem
 

Verplicht masterseminarie

Filosofie en samenleving6sp2e sem.
 

Grondige studies

3 opleidingsonderdelen te kiezen uit de volgende lijst

Grondige studie metafysica6sp2e sem.
Grondige studie wijsgerige psychologie6sp1e sem.
Grondige studie ethiek6sp2e sem.
Lemmens, Willem
Grondige studie filosofie van de kunst6sp1e sem.
Cools, Arthur
Grondige studie filosofie van de religie6sp1e sem.
 

Masterseminaries

2 opleidingsonderdelen te kiezen uit het volgende aanbod.

* Profileringsruimte: in plaats van een tweede onderzoeksseminarie kunnen de studenten, omwille van hun specifieke onderzoeksinteresse en in functie van hun masterproef, voor 6 studiepunten opteren voor een opleidingsonderdeel uit de masteropleiding Wijsbegeerte van een andere Vlaamse universiteit of uit een masteropleiding van de Universiteit Antwerpen. Dit steeds mits toestemming van de Onderwijscommissie Wijsbegeerte. Aanvraag indienen via de opleidingsverantwoordelijken.

Masterseminarie: Onderwijsfilosofie6sp1e sem.
Braeckmans, Luc
Masterseminarie: Desires6sp2e sem.
Nanay, Bence
Masterseminarie: Arendts 'Judging'6sp2e sem.
Van Eekert, Geert
Masterseminarie:Inter-religious Dialogue and the Ethics of Peace6sp1e sem.
Gentile, Valentina
Ethiek en filosofie van autisme6sp2e sem.
Hens, Kristien
Masterseminarie: The Puzzle of Normativity6sp2e sem.
 

Summer School in Philosophy and Society

Een behaalde credit voor de Summer School in Philosophy and Society kan gelden als equivalent voor het verplicht seminarie 'Filosofie en samenleving' of voor een keuzeseminarie.

Antwerp Summer School in Philosophy and Society6sp1e sem.
Schaubroeck, Katrien