Side header image

Master in de wijsbegeerte

Master in de wijsbegeerte
Academiejaar :

Modeltraject

Masterproef

Masterproef21sp2e sem.
 

Voortgangsseminarie

Voortgangsseminarie3sp1e+2e sem
Van Eekert, Geert
Vanheeswijck, Guy
 

Verplicht masterseminarie

Filosofie en samenleving6sp2e sem.
Reynaert, Peter
 

Grondige studies

3 opleidingsonderdelen te kiezen uit de volgende lijst

Grondige studie metafysica6sp2e sem.
Van Eekert, Geert
De Vriese, Herbert
Grondige studie wijsgerige psychologie6sp1e sem.
Reynaert, Peter
Myin, Erik
Grondige studie ethiek6sp2e sem.
Lemmens, Willem
Grondige studie filosofie van de kunst6sp1e sem.
Cools, Arthur
Grondige studie filosofie van de religie6sp1e sem.
Van Herck, Walter
 

Masterseminaries

2 opleidingsonderdelen te kiezen uit het volgende aanbod.

* Profileringsruimte: in plaats van een tweede onderzoeksseminarie kunnen de studenten, omwille van hun specifieke onderzoeksinteresse en in functie van hun masterproef, voor 6 studiepunten opteren voor een opleidingsonderdeel uit de masteropleiding Wijsbegeerte van een andere Vlaamse universiteit of uit een masteropleiding van de Universiteit Antwerpen. Dit steeds mits toestemming van de Onderwijscommissie Wijsbegeerte. Aanvraag indienen via de opleidingsverantwoordelijken.

Masterseminarie:Inter-religious Dialogue and the Ethics of Peace6sp1e sem.
Gentile, Valentina
Masterseminarie: Hannah Arendt over vrijheid6sp2e sem.
Van Eekert, Geert
Masterseminarie: Charles Taylor's filosofie van sterke waardering6sp1e sem.
Meijer, Michiel
Masterseminarie: Memory and Imagination6sp2e sem.
Nanay, Bence
Masterseminarie: Filosofie van de liefde6sp2e sem.
Schaubroeck, Katrien
Masterseminarie: Secularisering en onttovering6sp1e sem.
Vanheeswijck, Guy
 

Summer School in Philosophy and Society

Een behaalde credit voor de Summer School in Philosophy and Society kan gelden als equivalent voor het verplicht seminarie 'Filosofie en samenleving' of voor een keuzeseminarie.

Antwerp Summer School in Philosophy and Society6sp1e sem.
NNB, -