Side header image

Master in de wiskunde: fundamentele wiskunde

"Mijn job is zeer gevarieerd, een werkdag als onderzoeker is nooit doorsnee of standaard"

  • Bachelor wiskunde (2007)
  • Master wiskunde: fundamentele wiskunde (2009)
  • Doctor in de wetenschappen: wiskunde (2014)
  • Werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij FWO (Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt)

Wat houdt je huidige job in?

Ik verricht wetenschappelijk onderzoek, wat onder andere de volgende zaken inhoudt: het publiceren van wetenschappelijke artikels, het bijwonen van congressen, het geven van presentaties op die congressen, en het bestuderen van papers en boeken binnen mijn onderzoeksdomein in de Wiskunde. Bovendien geef ik ook les aan de bachelor- en masterstudenten van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt.

Hoe ben je bij deze functie terechtgekomen?

Ik heb ervoor gekozen om verder te bouwen op het wetenschappelijke onderzoek binnen de wiskunde dat ik in mijn doctoraat ontwikkeld heb. Dit kan - mits financiering beschikbaar is - in de vorm van een positie als postdoctoraal medewerker aan een kennisinstelling zoals de Universiteit Antwerpen. In mijn geval wordt die positie gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen.

Welke kennis/competenties die je studies hebben bijgebracht benut je nu nog in je job?

Kennis over fundamentele concepten in de topologie, kanstheorie en statistiek speelt in mijn huidige job vanzelfsprekend een zeer belangrijke rol. Bovendien is ook het geven van wetenschappelijke presentaties een vaardigheid die ik tijdens mijn studie kreeg aangeleerd, en die ik nog geregeld benut.

Wat doe je op een doorsnee werkdag?

Mijn job is zeer gevarieerd; een werkdag als onderzoeker is in die zin nooit `doorsnee’ of `standaard’. Regelmatig wordt er alleen gestudeerd, nagedacht, geschreven aan een artikel, of wordt een presentatie voorbereid. Maar ik geef ook geregeld les aan bachelor- en masterstudenten, ga op congres, plan werkvergaderingen met collega-wetenschappers, enzovoort.