Side header image

Master in de wiskunde: fundamentele wiskunde

Voorbeeldrooster academiejaar 2017 - 2018 -modeltraject deel 1

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
19
mrt

maandag

9:00 12:00

Differentiaalvergelijkingen en operatoren

Hoorcollege Campus Middelheim
14:00 16:00

Categorische topologie

Hoorcollege Campus Middelheim
16:00 18:00

Seminarie Analyse en Meetkunde

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
20
mrt

dinsdag

13:45 15:45

Invariantentheorie

Hoorcollege Campus Middelheim
16:00 18:00

Non-commutative geometry

Hoorcollege Campus Middelheim
21
mrt

woensdag

9:30 13:00

Field Arithmetic

Hoorcollege Campus Middelheim
14:00 17:00

Clifford algebra's en meerdimensionale functietheorie

Hoorcollege Campus Middelheim
23
mrt

vrijdag

14:00 15:00

Algebra Seminar

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.