Side header image

Interuniversitaire permanente vorming oedeemtherapie

Inschrijven

Het studiegeld bedraagt 2600 euro.

Schrijf je in via de Oedema-website.