Side header image

Postgraduaat in de adviseur gevaarlijke stoffen

Inschrijving

De opleiding wordt slechts tweejaarlijks ingericht. De volgende opleiding staat gepland voor academiejaar 2019-2020. De inschrijvingsperiode loopt tot 1 juni 2019. Indien u wenst deel te nemen dient een inschrijvingsdocument bezorgd te worden aan Annick Isabeaux van Campus Vesta (annick.isabeaux@campusvesta.be). Het inschrijvingsdocument kan je vinden op de website van Campus Vesta.

Alle ingeschreven deelnemers dienen een verplichte ingangstest en motivatiegesprek af te leggen. De ingangstest betreft een toetsing van de algemene chemiekennis op niveau bachelor. De intake vindt plaats in juni of begin juli 2019 (indien belet gelieve bij inschrijving onmiddellijk te verwittigen).

Er vindt een vrijblijvende informatiesessie plaats in april 2019 (datum nog te bepalen) op Campus Vesta (Oostmalsesteenweg 75, Ranst).