Side header image

Postgraduaat in de adviseur gevaarlijke stoffen

Opleidingsinfo

De opleiding vindt plaats:

  • in de leslokalen van de Universiteit Antwerpen (hoofdzakelijk theorie)
  • in de lokalen van Campus Vesta
  • op diverse andere nuttige locaties zoals Isotopolis, Van Hool, BASF, SCK-CEN e.a. (praktijkgedeelte)

De lessen worden in regel op vrijdag georganiseerd, tenzij docenten of bezoeklocaties anders vereisen. De lessen lopen van september 2019 tot juni 2020. Dit wijzigt mogelijks naar einddatum december 2020 vermits er momenteel een aanvraag loopt om de opleiding te spreiden over 1,5 academiejaar om meer ruimte te laten om de leerstof te verwerken. Het aantal studiepunten en de inhoud blijft ongewijzigd.