Side header image

Postgraduate of European Masters in Conference Interpreting (Uitdovend)

Opleidingsinfo

De EMCI wordt vanaf het academiejaar 2019-2020 niet meer aangeboden!

De EMCI is een voltijds postgraduaat van 60 studiepunten, wat overeenstemt met 1 jaar voltijdse studie.

De lessen vinden plaats op de Stadscampus.

De tolkcolleges voor beide vreemde talen naar het Nederlands (4 jaaruren per taal), de (facultatieve) retourcolleges Nederlands naar één van de vreemde talen (4 jaaruren per taal) en de gespecialiseerde aanvullende tolkvormen (live ondertiteling, bedrijfstolken, sociaal tolken) vinden wekelijks plaats gedurende het hele academiejaar. De overige colleges vinden in het eerste of tweede semester plaats.

De stage bij de Europese Instellingen vindt plaats in het tweede semester.