Side header image

Postgraduaat in het innoverend ondernemen

Postgraduaat innoverend ondernemen
Academiejaar :

61 ECTS-credits

Bestaande uit 2 innovatiestages van elk 20 studiepunten aangevuld met 21 studiepunten opleidingsonderdelen
van de Universiteit Antwerpen of van de partneruniversiteiten.

Opleidingsonderdelen van 21 studiepunten ingericht door UAntwerpen

of opleidingsonderdelen van de partneruniversiteiten te kiezen via http://innoverendondernemen.be/vakkenpakket/lijst

Strategisch management6sp1e sem.
Vandenbempt, Koen
Martens, Rudy
Financieel beheer van innovatieve KMO's3sp2e sem.
Laveren, Eddy
Supply chain management3sp1e sem.
Cornelissens, Trijntje
Corporate Finance and Governance6sp1e sem.
Keuleneer, Luc
Franck, Tom
Seminarie contracten en intellectuele eigendom3sp2e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Innovatiestage

2 stages van 20 ECTS studiepunten

Innovatiestage A20sp1e+2e sem
Berkvens, Rafael
Innovatiestage B20sp1e+2e sem
Berkvens, Rafael